Relationer

Det er i samspillet med andre mennesker vi skaber relationer. Børnene lærer at acceptere hinanden og hinandens forskelligheder samt viser empati. Børnene udvikler færdigheder og kendskab til sociale spilleregler.

Hvordan arbejder vi med det pædagogisk i dagligdagen?

  • Vi støtter barnet i at sige til og fra på en anerkende måde.
  • Vi skaber rum og plads for nye venskaber i forskellige legemiljøer. (bestemmerleg)
  • Vi skaber ro til venskaber kan dannes.
  • Vi italesætter og synliggøre børnenes forskelligheder og forskellige behov.
  • Vi støtter børnene i at sige til og fra på en anerkende måde.
  • Vi giver dem strategier til at udvise empati-øve sig i at være empatiske.
  • Vi laver små rollespil der understøtter forståelsen af de sociale spilleregler.