Medvirken

Vi anerkender, at der skal være rum og plads til at børnene kan være aktiv deltagende i fællesskabet.

Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i hverdagen?

  • Vi lytter til børnenes ideer og interesse og inddrager det pædagogiske praksis.
  • Vi er omstillingsparate i planlagte pædagogiske aktiviteter, når børnene viser initiativ.