Leg

Personalet i Børnehuset præsenterer børnene for forskellige lege muligheder, vi leger sammen med og vi guider/ giver input til videreudvikling af legen. Vi motiverer og støtter op om børnenes fantasi, kreativitet, social kompetence og opbygning af relationer . Giver mulighed for at bearbejde det der opleves.

Hvordan arbejder vi med det pædagogisk i hverdagen?

  • Vi lægger vægt på tid og ro til legen.
  • Vi er opmærksomme på at skabe gode legemiljøer med alderssvarende legetøj.
  • Vi vægter leg både for legens skyld(have det sjovt), men også for læringens og udviklingens skyld.
  • Vi støtter, guider og udfordrer børnene i deres leg.
  • Vi tager udgangspunkt i børnenes ideer.
  • Vi lærer børnene nye lege og udvikler dem de kan.
  • Vi bruger legen til at udvikle relationer, personlige kompetencer, sprog og motorik.
  • Vi anerkender og respekterer børnenes leg. Vi støtter og evt. hjælper vi til videreudvikling af legen.
  • Vi bruger både inde og ude miljø til leg.
  • Vi giver plads til at lege kan opstå spontant og legemiljøerne er fleksible.