Læring

Vi skaber rum for læring, hvor barnet har mulighed for udforskning og fordybelse. Der bliver taget udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.Vi anvender viden og faglig sparring omkring læringsmetoder.

Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i dagligdagen?

  • Vi giver os tid til at lære barnet at kende, så vi tager udgangspunkt i barnets udviklingstrin.
  • Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde,så det tilpasses børnene udviklingstrin. Både i forhold til aktiviteter, legetøj og legemiljøer.
  • Vi tilrettelægger vores hverdag, så der herigennem er tid og ro til fordybelse og læring.
  • Aktiviteter og læringsmiljøer tilpasses så børnene udfordres/skubbes mod at lære nye færdigheder.
  • Vi bruger legen som læringsredskab.
  • Vi arbejder ud fra en anerkendende vinkel, så der er plads til at fejle og prøve igen.