Dannelse

"Tillærte evner/kompetencer til at navigere, ruster børnene til at mestre udfordringer i fremtiden."

Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i hverdagen?

  • Vi tager ansvar for at være bevidste rollemodeller
  • Vi giver barnet spejlingsmuligheder igennem daglige pædagogiske aktiviteter
  • Vi konfronterer børnene for betydningen af deres handlinger
  • Vi sætter bevidste rammer for barnets deltagelse i fællesskabet
  • Vi præsentere børnene for formelle læringssituationer, der kan give mulighed til personlig udvikling.
  • Vi præsenter børnene for forskellige samspilsmuligheder såsom, regellege, spisning, samling, fødselsdage, ude og hjemme
  • Vi er tydelige i vores opfattelse af, at forskellighed er en styrke.
  • Vi støtter børnene i deres selvopfattelse igennem forandringsprocesser.
  • Vi introducerer børnene for demokratiske principper.