Anerkendelse

Alle kan bidrage med noget og ingen er ens, hvilket vi anser som en styrke. Uanset hvad man kan og hvor man kommer fra, er man værdifuld.

Vi anerkender det enkelte individ med ligeværdighed og respekt.

I børnehuset Fladhøj vil børn og forældre møde en anerkendende kultur, hvor man bliver set, hørt og forstået for den man er.

Hvordan arbejder vi pædagogisk med det i hverdagen?

  • Vi tilgodeser det enkelte barns behov, ved at forskelsbehandle
  • Vi er interesseret og nysgerrig i mødet med barnet, på deres historie.
  • Vi forfølger barnets initiativer og interesser
  • Vi anser forældrenes viden om barnet for værdifuldt.
  • Vi anser det som værdifuldt at få sagt goddag og farvel.