Udmeldelse

Udmeldelse af Børnehuset Fladhøj skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den 1. i måneden.

Udmeldelse skal foretages elektroniks via Digitalpladsanvisning.