Procedure for optagelse af video/billeder

Vi har forældre, som ikke ønsker, at deres børns billeder bliver lagt ud i det offentlige rum som f.eks. på Facebook. Grundene til det er forskellige, men vi bliver nød til at respektere dem.

Vi har derfor, som personale og bestyrelse, i Børnehuset Fladhøj valg at lave procedure i forbindelse med optagelse af video og tage billeder.

  1. Vi ønsker, at der ikke bliver optaget video af børn og personale, når vi er ude til fødselsdage eller når fødselsdagene bliver holdt her i huset.
  2. Forældre må gerne tage billeder når vi er hjemme hos dem, de må dog respektere, at personalet vil påpege, at billederne ikke må offentliggøres.
  3. Når der bliver holdt forskellige arrangementer i Børnehuset Fladhøj vil personalet tage billeder, billederne vil efterfølgende blive lagt ind i barnets mappe og på vores hjemmeside.

Vi håber meget på, at I vil respektere vores ønsker.