Personale

Ledelse

Rød afdeling - Mariehøns

 • Rikke Bager
  Pædagog

 • Line Wede
  Pædagog

 • Helle Nørremark
  Pædagog

 • Henriette Nissen Thøgesen
  Pædagogisk assitent

Rød afdeling - Brumbasser

 • Lise-Lotte Skov
  Pædagog

  e-mail: lsko@aabenraa.dk

 • Helle Nørremark
  Pædagog

 • Sofie Jacobsen
  Pædagogmedhjælper

 • Anne Knutzen Thielsen
  Pædagog

Rød afdeling - Larver

 • Susan Warming Haderup
  Pædagogmedhjælper

 • Mia Nielsen
  Pædagog

 • Tania Nissen
  Pædagog

 • Maiken Nissen
  Pædagog

Gul afdeling Trolde

 • Anita

  Anita Heiselberg
  Pædagog

 • Tina Jacobsen
  Pædagog

 • Gitte Petersen
  Pædagogmedhjælper

Gul afdeling Nisser

 • Linda Merethe Thams
  Pædagog

 • Gitte Lythsen Andresen
  Pædagogmedhjælper

 • Maria Fidder
  Pædagog

Gul afdeling - Alfer

 • Anne Valentin Mandrup
  Pædagog

 • Sue Belting
  Pædagog

Grøn afdeling - Trolde

 • Mia

  Mia Kaastrup Wind Kruhl
  Pædagog

 • Lykke Holst Sørensen
  Pædagogisk assistent

 • Lotte
  Pædagog

 • Ajdina Trokic
  Pædagog

Grøn afdeling - Nisser

 • Rikke Schlüter Carstensen
  Pædagog

 • Petronela Breha
  Pædagogmedhjælper

 • Lina Thomsen
  Pædagog

Grøn afdeling - Alfer

 • Vicki Hoffmann
  Pædagog

 • Samina Meshgin-Khat
  Pædagog

 • Lone Kirkegaard Sørensen
  Pædagog

 • Michelle Berg
  Pædagogmedhjælper

Blå afdeling Trolde

 • Lone Hertz
  Pædagog

 • Birgit Meyenburg
  Pædagogmedhjælper

 • Lise K. Christensen
  Pædagog

Blå afdeling Nisser

 • Mette Madsen
  Assistent

 • Lasse Bruun Thomsen
  Pædagogisk assistent

Blå afdeling Alfer

 • Lena D. Sørensen
  Pædagog

 • Pernille Mauter
  Pædagog

 • Nikolaj Thygesen
  Pædagog medhjælper

Køkkenpersonale

 • Andrea Nissen
  Køkkenleder

 • Martha Christine Svane
  Ernæringsassistent

 • Bethina Stokbæk Schmidt
  Køkkenmedhjælper