Social udvikling

Pædagogiske mål

 • At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til.
 • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor.
 • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser.

Synliggørelse i hverdagen? 

 • At drage omsorg for det enkelte barn
 • Respekt for samspil mellem børn og voksne
 • Oplevelse af samhørighed
 • Opbygning af sociale relationer
 • Aflæse sociale spilleregler og tage hensyn
 • Vise omsorg og hensyn for hinanden
 • Lære regler i regellege
 • Være en del af fællesskabet når man spiser sammen
 • Spejling
 • Legerelationer
 • Stå i kø og vente på tur
 • Sociale spilleregler
 • Regel og rollelege
 • Sympati – hjælpe hinanden