Krop, sanser og bevægelse

Pædagogiske mål 

 • At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.
 • At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

Synliggørelse i hverdagen 

 • Bevægelse i leg
 • Toiletbesøg
 • Åbne madkasser/hælde mælk op, hente og stille på plads
 • Af og påklædning
 • Mærke ens egen sult
 • Kropslige og motoriske udfoldelser på legepladsen
 • Sidde på en stol
 • Mund motorik, kinæstetisk, muskel/led sanser
 • Lugte, smage, se og høre
 • Spise selv, spise med ske, kniv og gaffel
 • Selv kravle op på puslebordet, stå på en skammel og vaske hænder