Kommunikation og sprog

Pædagogiske mål 

 • At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags aktiviteter.
 • At udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.
 • At støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

Synliggørelse i hverdagen 

 • Sætte ord på følelser
 • Fortælle om små oplevelser
 • Vi taler i vinkesituation ofte om natur og naturfænomener, såsom årstider og vejret
 • Aftaler om leg
 • Generelle sproglig udvikling, f.eks. Begreber
 • Tid til at lytte
 • Turtagning
 • Faste pladser så de stimuleres i forhold til udvikling