Alsidig personlig udvikling

Pædagogiske mål 

 • At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige , stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.
 • At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltager i og med skaber af et socialt og kulturelt fællesskab.

Synliggørelse i hverdagen

 • Lære at sige godmorgen
 • At kunne give slip på mor og far
 • At kunne være i sine følelser
 • Skift imellem 2 arenaer (hjem/børnehuset)
 • Kreativitet og fordybelse i leg/aktiviteter
 • Acceptere "skal" aktiviteter
 • Forskellighed og accept heraf, f.eks. i leg/aktiviteter
 • Vise omsorg og hensyn for hinanden og hinandens lege
 • Kunne tåle afvisninger/ vælge til og fra
 • Konflikthåndtering
 • Aflæse og forstå forskelligheder og grænser
 • Selvhjulpenhed, selvkontrol, indgå i samspil med andre
 • Holde styr på egne ting
 • Fælles besked
 • Mærke sig selv, er jeg våd eller fryser jeg
 • Kunne rumme forældrenes valg af ting til kassen eller mangel på samme
 • Vedholdehed, fordybelse, koncentration og ihærdighed
 • Turde spise den mad som bliver serveret