Børne - og Læringsmiljø

Børnehuset skal være indbydende og imødekommende. Man mødes af rummelighed, hvor indretningen giver en følelse af, at der er rum og plads til alle. Det betyder, at medarbejderne organiserer deres pædagogiske arbejde, så alle børn oplever, de bliver set og hørt og dermed er medvirken i fællesskabet og synlig i læringsmiljøet. Det betyder også, at børnene ikke bare skal rummes af andre børn og voksne, de skal være og føle sig som en del af det.

Der skal være rum til ro og fordybelse, og der skal være plads til de vilde udfoldelser. Der bliver i de forskellige læringsrum lagt stor vægt på faglighed, og der skal være en rød tråd i læringen, hvor man møder barnet der, hvor det er. Læringsmiljøerne, både ude og inde, skal være udfordrende og udviklende. De skal være præget af, at medarbejderne bevidst har fokus på, at læring har klare mål, skaber motivation og inddrager.

Personalet bruger bevidst forskellige læringssituationer. Disse læringssituationer bygger blandt andet på børneperspektiver, hvor der er plads til fri leg og planlagte aktiviteter. Vi har fokus på, at vi går bagved, ved siden af og foran barnet, og at der skabes et trygt miljø i læringssituationen.

Øvrige områder

 • Vi laver Børne interview i forhold til: indretning, indkøb og pædagogisk praksis.
  Indretning: Vi flytter fysisk hver sommer til et nyt læringsrum, som tager udgangspunkt i aldersgruppen.

  Vores møbler er indrettet med hjul og dermed nemme at flytte rundt med, alt efter hvad der er brug for af læringsrum.
  Personalet tager udgangspunkt i børnegruppen behov og børnene tager del i selve indretningen. Der er altid materialer tilgængelig så børnenes ideer kan udfoldes.

  Indkøb: indkøb af nyt legetøj drøftes med børnegruppen.

  Pædagogisk praksis: I forhold til projekter vil der med børnene ofte blive snakket før, under og efter et forløb. I almindelig hverdags praksis, såsom samling, frokost og frugt drøftes forskellige emner som tager udgangspunkt i børnenes interesse eller i pædagogens iagttagelser.
  Personalet sørger for at børnene er medbestemmende i planlægning af aktiviteter og lege og at disse kan videreudvikler sig ud fra børnenes ideer.

 • Tabulex: Her bliver billeder og beskrivelser af dagligdagen samt børnenes udsagn skrevet ned, som forældre og børn kan samtale om derhjemme.

  Vi evaluerer ud fra resultaterne af børneinterviews, iagttagelser og benytter os af SMTTE modellen

  Børne interview, billeder, iagttagelser og observationer fra hverdagen. Vi samtaler med børnene.